JG õppenõustamine ja karjääriinfo

Õppenõustamine

Mis see on?

Noortena kogete te sagedasti muutuseid ning liigute oma elus suureneva vastutustunde, identiteedi loomise suunas. Vahel on raske nende muutustega kohaneda ning samuti mängib siin rolli keskkond, milles te elate ja kasvate. Teine oluline roll on kaaslastel/lähedastel - kui väga nad teid toetavad ja milliseid väärtusi endas kannavad ja teile edasi eluteeks annavad.

Kas oled tihti mõelnud või kuulnud oma sõpra ütlemas:
"Olen stressis,  keegi ei mõista mind"
"Ma ei meeldi kellelegi"
"Ma ei suuda olla õnnelik"
... või midagi muud sarnast ...

Sellised mõtted ja väljaütlemised väljendavad viiteid muredele ja stressiseisundile ning noor vajaks sellisel juhul täiskasvanu abi.

Oluline on siinkohal arendada eneseusku, tulla toime oma emotsioonidega, mõtetega, nõudmistega ning pingega. Õppenõustaja saab aidata sul parandada oma analüüsioskust, toetada sind erinevate lahenduste otsimisel.

Õppenõustaja poole pöördu, kui:

- Sul on küsimusi õppimise kohta Jõhvi Gümnaasiumis (õppekorraldus jne);
- Sul on küsimusi koolis pakutavate valikmoodulite kohta;
- Sa soovid infot edasiõppimisvõimaluste kohta;
- Sa soovid karjäärinõustamist;
- Sul on muresid õppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel;
- Sa vajad tuge koolieluga kohanemisel;
- Sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms) leidmisel või nende poole pöördumisel.

Õppenõustajad on avatud ka koostööks lapsevanematega. Lisaks osaleme koostöövõrgustike töös ja tegeleme valdkonna alase teavitustöö läbiviimisega.

Meie kooli õppenõustajad:

AVE PAE
Vastuvõtt kab 215
E-N 8:30-16:30; R 8:00-15:00
Kontakt: ave.pae@johvig.ee, tel 397 1777


JULIJA KOVALTŠUK

Vastuvõtt kab 119
E-N 8:30-16:30; R 8:00-15:00
Kontakt: julija.kovaltšuk@johvig.ee; tel 392 9716


26.04 - 30.04.2021 toimus Jõhvi Gümnaasiumis traditsiooniline  KARJÄÄRINÄDAL, mille raames oli võimalik õpilastel osaleda erinevates külalisloengutes.
https://youtu.be/hjFM6BKfa74