JG õppenõustamine ja karjääriinfo

                     

Hea JG õpilane!

Teame, et noored on võimete, individuaalsete vajaduste ja huvide poolest erinevad. Seetõttu näeme, et paljud neist vajavad eri eluetapil nõustamist ja tuge, et oma potentsiaali ära kasutada ning ületada haridusteel tekkinud takistusi. Tihti aitab ka juba oma mõtete, probleemide jagamine.

Ära jää oma murega üksi!

Õppenõustaja poole pöördu, kui:

- Sul on küsimusi õppimise kohta Jõhvi Gümnaasiumis (õppekorraldus jne);
- Sul on küsimusi koolis pakutavate valikmoodulite kohta;
- Sa soovid infot edasiõppimisvõimaluste kohta;
- Sa soovid karjäärinõustamist;
- Sul on muresid õppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel;
- Sa vajad tuge koolieluga kohanemisel;
- Sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms) leidmisel või nende poole pöördumisel.
- Õppenõustaja on avatud ka koostööks lapsevanematega.

Lisaks leiad siit lehelt erinevaid võimalusi edasiõppimise kohta, püüame siia koondada info karjäääriteemaliste ürituste kohta ja jagame ka kasulikke teemakohaseid veebilinke.

image.png 736.51 KB