JG õppenõustamine ja karjääriinfo

Edasiõppimise võimalused 2021

Siit leiad eelmise aasta info sisseastumise kohta koolide kaupa:
* uue info lisame jooksvalt

1. Sisekaitseakadeemia

Sisseastumine 2021 https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo
https://www.sisekaitse.ee/et/sisseastuja

2. Tartu Ülikool
Sisseastumine 2021 https://www.ut.ee/et/sisseastumine


3. Tallinna Ülikool
Sisseastumine 2021, erialade kaupa https://www.tlu.ee/erialad?f%5B0%5D=degree%3A180&f%5B1%5D=degree%3A181&f%5B2%5D=degree%3A21


Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja - abiks erialavalikul http://karjaar.tlu.ee/#/

4. Taltech
https://www.taltech.ee/
Sisseastumine 2021 https://www.taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-vastuvott


5. Tallinna Tehnikakõrgkool
Sisseastumine 2021 https://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord/vastuvott-2020


5. Tallinna Tervishoiukõrgkool
Sisseastumine 2021 https://ttk.ee/et/rakendusk%c3%b5rgharidus%c3%b5pe


6. Tartu Tervishoiukõrgkool


https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused
Suvine vastuvõtt rakenduskõrgharidus-, terviseteaduse magistri- ja kutseõppe õppekavadel 14.-30.06.2021

7. Eesti Maaülikool

https://www.emu.ee/sisseastujale/

8. Eesti Lennuakadeemia

https://lennuakadeemia.ee/sisseastumine/sisseastumistingimused
Sisseastumise eeltestidele on võimalik registreeruda 23. maini 2021. Avalduste vastuvõtt toimub 17.06.2021-30.06.2021.

9. Eesti Kunstiakadeemia

https://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/ulevaade/

10. Kaitseväe akadeemia

https://www.kvak.ee/sisseastumine/

11. Kõrgem Kunstikool PALLAS
https://pallasart.ee/sisseastumine/erialad/

KUTSEKOOLID

Tallinna Majanduskool

https://tmk.edu.ee/sisseastumine/sisseastujale/

Tartu Kutsehariduskeskus

https://khk.ee/sisseastumine/


HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS


https://hkhk.edu.ee/et

 

Täiendan loetelu jooksvalt.